• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
27 มกราคม, 2022
บทความสุขภาพ

การตรวจเอคโค่หัวใจ บอกอะไรได้บ้าง…?

“โรคหัวใจ” ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน  เนื่องจากในชีวิตประจำวัน ความเครียด การรับประทานอาหาร และสภาพแวดล้อม ทำให้เป็นการกระตุ้นและก่อให้เกิด “โรคหัวใจ” ฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ หากคุณมีความเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจเช็ค สุขภาพหัวใจ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันและเข้ารักษาก่อนจะเกิดภาวะลุกลาม ด้วยโปรแกรม ECHO ตรวจได้ตรงจุด ประเมินผลได้รวดเร็ว

 

ECHO คืออะไร ?

Echocardiogram หรือ อัลตราซาวน์หัวใจ คือ การส่งคลื่นความถี่สูงที่มีความปลอดภัยต่อร่างกาย เข้าไปยังบริเวณทรวงอก  ผ่านอวัยวะต่างๆ และจะเกิดสัญญาณสะท้อนกลับ ระบบจะนำพาข้อมูลที่สะท้อน ไปประมวลผลเป็นภาพ แสดง รูปร่าง ขนาด และการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจได้อย่างชัดเจน

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง เป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับการประเมินการทำงานของหัวใจ การบีบตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ เป็นต้น

 

ขั้นตอนการตรวจ

 • แพทย์จะติดแผ่นคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 จุด ขณะตรวจ
 • แพทย์จะให้ผู้ตรวจนอนบนเตียงราบ ตะแคงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย มือซ้ายพาดขึ้นบน
 • ใช้ระยะเวลาในการตรวจ 30 – 45 นาที ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • ระหว่างการตรวจผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บ

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทำ ECHO

 • ไม่ต้อง งดน้ำ งดอาหาร
 • หากมียาที่รับประทานประจำ ยังต้องแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบล่วงหน้า เพราะอาจส่งผลต่อการตรวจและการทำงานของหัวใจ
 • ใช้เวลาในการตรวจ 30 – 45 นาที ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 

ECHO สามารถบอกอะไรได้บ้าง…?

 • ประเมินผลของขนาดหัวใจได้ ว่ามีภาวะโรคหัวใจโตหรือกล้ามเนื้อหัวใจหนา
 • ดูการบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจได้
 • ดูลิ้นหัวใจตีบ หรือรั่วได้
 • ดูความผิดปรกติของเยื่อหุ้มหัวใจ
 • ดูเส้นเลือดแดงใหญ่บางส่วนได้

 

เหมาะกับใคร…?

 • ผู้ที่มีอาการเหนื่อย หอบ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 • ผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย การทำงานของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพ

 

หลังเข้ารับการตรวจ

 • สามารถรับประทานอาหาร ยา และทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ยกเว้นแต่กรณีแพทย์สั่งห้าม

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ