• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
26 มกราคม, 2022
บทความสุขภาพ

STAGE OF CANCER: ระยะของมะเร็งโพรงจมูก

 

เรารู้จักมะเร็งกันมาหลายส่วนแล้ว วันนี้มีอีกบริเวณหนึ่งที่เราไม่คุ้นเคยกัน คือ มะเร็งโพรงจมูก เป็นทางผ่านของอากาศไปยังผนังคอ ทำให้มีการไหลผ่านของ ควันบุหรี่ ควันพิษต่างๆที่ทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่าย ซึ่งอาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัด ทำให้เข้าใจผิดบ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือบุหรี่ สุรา การติดเชื้อ EBV สารก่อมะเร็งไนโตรซามีน มลภาวะแวดล้อม เป็นต้น

 

ระยะที่ 1 มะเร็งโพรงจมูก   โรคมะเร็งลุกลามอยู่ในโพรงหลังจมูกและ/หรือลุกลามเข้าโพรง/รูจมูก การรักษาหลักของโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก คือ รังสีรักษา

 

ระยะที่ 2 มะเร็งโพรงจมูก  โรคมะเร็งลุกลามเข้าเนื้อเยื่อคอหอย และ/หรือลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองลำคอเพียงด้านเดียว กี่ต่อมก็ได้ แต่ละต่อมมีขนาดไม่เกิน 6 เซนติเมตร

 

ระยะที่ 3 มะเร็งโพรงจมูก  โรคมะเร็งลุกลามเข้าไซนัสต่างๆ และ/หรือกระดูกฐานสมอง และ/หรือ ต่อมน้ำเหลืองทั้งสองข้างของลำคอแต่ละต่อมมีขนาดไม่เกิน  6 ซม.

 

ระยะที่ 4 มะเร็งโพรงจมูก  โรคมะเร้งลุกลามเข้าประสาทสมอง และ/หรือสมอง และ/หรือเข้าเบ้าตา และ/หรือเข้าคอหอยส่วนรอบกล่องเสียง และ/หรือเข้าต่อมน้ำเหลืองลำคอ ทั้งนี้ต่อมน้ำเหลืองมีขนาดโตเกิน 6 ซม. และ/หรือมีโรคแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต/กระแสเลือดซึ่งเมื่อแพร่กระจาย มักแพร่กระจายสู่กระดูก ปอด ตับ และ/หรือสมอง

 

ส่วนในระยะที่ 2-4 เมื่อโรคลุกลามออกนอกโพรงหลังจมูกและไปต่อมน้ำเหลืองแล้ว การรักษา คือ การใช้รังสีรักษาพร้อมกับการให้ยาเคมีบำบัด และจำเป็นต้องให้ยาเคมีบำบัดหลังฉายแสงครบด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดมากขึ้น ส่วนยารักษาตรงเป้ายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา คนไข้จำเป็นต้องได้รับการวางแผนการรักษาให้เหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจาก มะเร็งโพรงจมูกมีโอกาสหายขาดได้ค่อนข้างสูง ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งโพรงจมูก แต่การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่ได้กล่าวมา อาจช่วยลดโอกาสการเกิดโรคลงได้

 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

โดย นายแพทย์วิกรม เจนเนติสิน

แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด