• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
26 มกราคม, 2022
บทความสุขภาพ

EST ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย 

 

การตรวจ EST(Exercise stress test) คือ วิธีการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจ โดยให้ผู้รับการตรวจออกกำลังกาย เช่น โดยการเดินสายพาน หรือการปั่นจักรยาน วิธีดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงเค้นต่อกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อตรวจสอบว่า ขณะที่ร่างกายกำลังออกกำลังอย่างหนักนั้นหัวใจมีภาวะขาดเลือดหรือไม่ เพราะขณะออกกำลังหัวใจจะต้องการเลือดและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยง หากมีเลือดและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาจมีความดันเลือดลดลง หรือ หัวใจเต้นผิดปกติ และมีความผิดปรกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บ่งชี้ถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 

ขั้นตอนการตรวจ EST 

 

จะให้ผู้ป่วยวิ่งบนสายพานโดยติดเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จากนั้นจึงค่อย ๆ เพิ่มความเร็วและความชันของสายพานขึ้น ในระหว่างที่ให้ผู้ป่วยออกกำลังกายอยู่นั้นจะมีการวัดความดันเป็นระยะ ๆ หากผู้ป่วยมีภาวะหัวใจขาดเลือดจะมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปร่วมกับอาการผิดปรกติ

 

ประโยชน์ของการตรวจ EST

 

  • เพื่อทดสอบในผู้ป่วยที่สงสัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
  • ใช้สำหรับประเมินการรักษาผู้ป่วยที่ป่่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพื่อประเมินสมรรถภาพทางร่างกายและประเมินค่าการตอบสนองของผู้ป่วยหลังการรักษา
  • เพื่อหาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มักจะแสดงออกมาขณะที่ผู้ป่วยกำลังออกกำลังกาย หรือประเมินและหาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด
  • ประเมินความดันโลหิตสูง ที่อาจมีผลต่อการออกกำลังกาย
  • ใช้ตรวจสมรรถภาพของร่างกาย เช่นก่อนทำการผ่าตัด

 

ข้อควรระวังในการตรวจ EST

 

  • การตรวจ EST เป็นการให้ผู้ที่รับการตรวจออกกำลังกายเท่าที่ผู้นั้นสามารถทำได้ จึงมีอันตรายน้อย โดยเฉพาะการตรวจนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์โรคหัวใจ
  • หากผู้เข้ารับการตรวจรู้สึกมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อย หรือมีอาการผิดปรกติอื่นๆควรแจ้งแพทย์ในทันที
  • ในระหว่างการตรวจ EST อาจเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่ไม่รุนแรง และอาจเกิดความดันโลหิตต่ำหรือสูงไปได้ซึ่งแพทย์จะพิจารณาการรักษาหรือการหยุดตรวจ EST อีกที

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ