• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
26 มกราคม, 2022
บทความสุขภาพ

ทำไม….ต้องฝากครรภ์กับหมอสูติ MFM

What is MFM??

ทำไม….ต้องฝากครรภ์กับหมอสูติ MFM

(แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)

 

ขออนุญาตเล่าความเป็นมาของ สูติแพทย์ ที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ หรือเรียก MFM      (Maternal-Fetal medicine specialist) คือ แพทย์ที่จบ 6 ปี แล้ว เรียนต่อเฉพาะทางอีก 3 ปี จนได้เป็นสูตินรีแพทย์ แล้วยังศึกษาต่อยอดอีก 2 ปี โดยเน้นไปที่การดูแลหญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์โดยเฉพาะ  รวมๆแล้วกว่าจะมาเป็นสูติแพทย์ ที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  ต้องใช้เวลาเรียน 11 ปี เป็นอย่างน้อย

 

โดยระหว่าง 2 ปีที่ศึกษาต่อยอด MFM จะตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ทุกช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ แรกเริ่มตั้งครรภ์ จนถึงการคลอด ดูแลทั้งคุณแม่ครรภ์ปกติ และครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีโรคประจำตัว ตลอดจนถึงการคลอด

 

เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์อวัยวะต่างๆของทารกในครรภ์ก็คือ เครื่องอัลตราซาวด์ 2 มิติ และ 4 มิติ (Ultrasound 2D & 4D) ซึ่งจะต้องผ่านประสบการณ์ การตรวจอัลตราซาวด์ดูทารกในครรภ์กว่า 2,000-3,000 ราย  เพราะฉะนั้นการดูแลการฝากครรภ์โดยหมอสูติ MFM จะตรวจดูทารกในครรภ์อย่างละเอียดทุกเดือน และทุกครั้ง จึงมั่นใจได้ว่าลูกเราปกติตลอดการตั้งครรภ์ (จะไม่พบเหตุการณ์ คลอดลูกแล้วเกิดความพิการหรือผิดจากที่แพทย์แจ้งตอนแรก) ซึ่งความผิดปกติของทารกในครรภ์ สามารถตรวจพบได้ก่อน ตั้งแต่อายุครรภ์ไม่มาก หากพบความผิดปกติหรือพิการรุนแรง ก็อาจพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ทันท่วงที  ตลอดจนสามารถเลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อมารดาและลูกน้อยได้

 

เมื่อพบความผิดปกติของทารกในครรถ์

ระหว่างฝากครรภ์ หากตรวจพบความผิดปกติ หรือพิการที่อาจสัมพันธ์กับโรคทางพันธุกรรม  แพทย์จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม ด้วยการเจาะชิ้นเนื้อรก, เจาะน้ำคร่ำ หรือเจาะเส้นเลือดสายสะดือทารก ซึ่งต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  ซึ่งหากพบปัญหาเหล่านี้ ก็สามารถตรวจได้ทันที เพราะหมอสูติ MFM สามารถตรวจวินิจฉัย และทำหัตถการดังกล่าวได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง หรือต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น

 

ดังนั้นการฝากครรภ์กับหมอสูติ MFM โดยเฉพาะ จึงเป็นการฝากครรภ์ที่ดูแลได้อย่างครอบคลุมการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์  ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ปกติ หรือแม้แต่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ก็สามารถดูแลได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตาม หากคุณแม่ฝากครรภ์กับสูตินรีแพทย์ทั่วไป (รวมถึงสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ) ก็สามารถให้การดูแลและปรึกษาร่วมกับหมอสูติ MFM ควบคู่กันไป

 

ถ้าไม่ได้ฝากครรภ์โดยตรง ต้องพบหมอสูติ MFM เมื่อไหร่

ทั้งนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรได้รับการตรวจโดยหมอสูติ MFM เพื่อตรวจประเมินความเสี่ยง และการตรวจอัลตราซาวด์ ดูความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ อย่างน้อย 1-2 ครั้ง ในช่วงอายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ และ 28-32 สัปดาห์ และยังสามารถดูลูกน้อยขณะเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่ในครรภ์ ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D)เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับกับคุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพผู้หญิง (Women’s Health Center)  ชั้น 2  โรงพยาบาลนวเวช

โทร. 0 2483 9999 ต่อ 10221-2

 

สนับสนุนข้อมูลโดย :

นายแพทย์ธิติพันธุ์ น่วมศิริ

สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)