• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
26 มกราคม, 2022
บทความสุขภาพ

การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วย EPS WITH RFA คืออะไร

 

EPS (Electrophysiology Study) คือ การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ และ การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation) หรือ RFA เป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อใช้ตรวจ และรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการใช้คลื่นวิทยุไฟฟ้า แทนการผ่าตัดเปิดช่องอก ทำให้ลดการเสียเลือดในการผ่าตัด ลดการติดเชื้อ และสามารถพักฟื้นได้ไว

 

EPS WITH RFA คืออะไร

 

  • การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology  studies) หรือ EPS คือ การตรวจสัญญาณ และการนำไฟฟ้าในหัวใจ ว่ามีความผิดปกติตรงส่วนไหน การตรวจจะใช้หลอดฉายภาพเอกซเรย์ และสายรับสัญญาณหัวใจในการตรวจ
  • การจี้ไฟฟ้าหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation) หรือ RFA คือ การจี้ไฟฟ้าหัวใจ โดยไม่ต้องเปิดช่องอก แต่จะใช้คลื่นความถี่วิทยุในการทำหัตถกรรรม  นอกจากนี้ RFA สามารถตัดเนื้อเยื่อมะเร็ง ตามอวัยวะต่างๆได้

 

EPS WITH RFA มีวิธีการอย่างไร

 

  • EPS มีวิธีการ คือ การใช้แผ่นรับสัญญาณติดไว้ที่หน้าอกของผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อตรวจอัตราการเต้นของหัวใจ และสอดสายเข้าไปในร่างกาย เพื่อที่หัวใจจะส่งสัญญาณกลับมา ระหว่างนั้นแพทย์จะกระตุ้นหัวใจ ด้วยกระแสไฟฟ้า และนำมาวินิจฉัย
  • RFA มีวิธีการ คือ การสอดสายอิเล็กโทรด ที่ต้นขาผ่านหลอดเลือดแดง และผ่านหลอดเลือดดำที่ลำคอ หรือไหปลาร้า ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุตัดเนื้อเยื่อที่เป็นสาเหตุของของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผ่านปลายสายอิเล็กโทรด

 

การเตรียมตัวก่อน – หลังเข้ารับการรักษา ESP WITH RFA

  • ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องแจ้งแพทย์ เกี่ยวกับโรคประจำตัว และการแพ้ยาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ
  • งดน้ำ งดอาหาร 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการรักษา
  • ผู้เข้ารับการรักษาต้องพักที่โรงพยาบาล 1 คืน ก่อน และหลังการเข้ารับรักษา

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ