• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
26 มกราคม, 2022
บทความสุขภาพ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography : EKG

 

เป็นเครื่องมือตรวจหัวใจเบื้องต้น มีประโยชน์ในการคัดกรองความผิดปกติหัวใจเบื้องต้น การตรวจนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้ารับการตรวจและค่าใช้จ่ายไม่สูง ขณะตรวจผู้เข้ารับการตรวจจะอยู่ในท่านอนหงายบนเตียงที่จัดเตรียมไว้ เจ้าหน้าที่จะนำชั้วไฟฟ้ามาติดตามตำแหน่งต่างๆ เช่น ที่ข้อมือ เท้า และหน้าอก หลังจากนั้นเครื่องจะประมวลผลเป็นกราฟคลื่นหัวใจ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจเจ้าหน้าที่จพนำขั้วไฟฟ้าออก โดยเวลาที่ใช้ในการตรวจประมาณ 5-10 นาที

 

ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจ

 • อัตราการเต้นของหัวใจ
 • จังหวะการเต้นของหัวใจ
 • การนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือการนำไฟฟ้าผิดปรกติ
 • เคยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • อาจจะพบลักษณะคลื่นหัวใจที่แสดงถึงเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อตีบตัน
 • กล้ามเนื้อหัวใจหนา กล้ามเนื้อหัวใจโต ห้องหัวใจโต

 

ข้อจำกัดของการตรวจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถแสดงอัตราการเต้นของหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจ ขณะทำการตรวจเท่านั้น ดังนั้นความผิดปกติที่เกิดขึ้นบางชนิดที่เป็นแค่บางช่วงเวลาการตรวจชนิดนี้อาจจะไม่สามารถตรวจพบได้
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบตัน ความผิดปกติของหัวใจอื่นๆ อาจจะพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นปกติได้
 • เมื่อพบว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของหัวใจจริง จนกว่าจะได้รับการตรวจทางหัวใจชนิดอื่นๆเพิ่มเติมโดยชนิดการตรวจเพิ่มเติมที่แพทย์ส่งตรวจนั้นขึ้นกับความผิดปกติที่ตรวจพบได้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจและการดูแลหลังการตรวจ

 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหารมาก่อนการตรวจ
 • ผู้รับการตรวจควรสวมเสื้อผ้าที่สามารถถอดหรือเปิดบริเวณหน้าอกได้ง่ายเพื่อความสะดวก
 • การตรวจใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

 

ขั้นตอนการตรวจ

 • แพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงราบ
 • เจ้าหน้าที่จะทำการติดแผ่นขั้วคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แล้วเครื่องจะประมวลผลออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์

แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ