• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
19 มกราคม, 2022
บทความสุขภาพ

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

1. นัดหมายเพื่อปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เพื่อให้ทันตแพทย์เฉพาะทางทำการตรวจอย่างละเอียด และวางแผนการรักษาจัดฟัน โดยทันตแพทย์จะอธิบายรายละเอียดการรักษา เพื่อให้คนไข้พิจารณาในการตัดสินใจรับการรักษาจัดฟัน โดยทันตแพทย์จะตรวจสภาพฟัน ขากรรไกรและใบหน้า เพื่อดูว่าคนไข้สมควรจะจัดฟันหรือไม่ หากตรวจดูแล้วพบว่า การจัดฟันสามารถแก้ปัญหาของคนไข้และคนไข้ตัดสินใจจัดฟัน ทันตแพทย์ก็จะทำการพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองการสบฟัน ถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้า และอาจถ่ายภาพภายในและภายนอกช่องปากเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้ในการวางแผนการรักษาในการจัดฟัน

 

2. ก่อนการติดเครื่องมือจัดฟัน จะต้องเตรียมช่องปาก(เคลียร์ช่องปาก)ให้เรียบร้อย เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน หรือ ผ่าฟันคุด เพื่อให้สุขภาพช่องปากและฟันอยู่ในสภาวะที่ดี ก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน เพราะเมื่อติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้วจะทำให้การอุดฟันหรือ ทำการรักษาฟันอื่นๆทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ ในระหว่างการจัดฟันอีกด้วย

 

3. เมื่อเคลียร์ช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะติดอุปกรณ์จัดฟันให้ คนไข้อาจจะรู้สึกปวดตึงฟันหลังติดเครื่องมือ เนื่องจากเครื่องมือทำให้เกิดการขยับฟันหรือดึงฟัน เพื่อย้ายตำแหน่งไปยังจุดที่ต้องการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งถ้าปวดมากในระยะแรก ก็สามารถทานยาแก้ปวดได้

 

4. ระหว่างการจัดฟันควรเน้นเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดช่องปาก ตามคำแนะนำของทันตแพทย์จัดฟัน ควรแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงข้อแนะนำ และข้อห้ามระหว่างที่จัดฟัน เพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปตามแผนการรักษาในระยะเวลาที่ทันตแพทย์ได้วางแผนไว้

 

5. ทันตแพทย์จะนัดหมายเพื่อปรับอุปกรณ์จัดฟันเป็นระยะ ซึ่งแต่ละเครื่องมือจัดฟันก็จะมีการนัดหมายที่แตกต่างกันออกไป (โดยทั่วไปเดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งในการนัดหมายแต่ละครั้ง คนไข้ควรจะต้องมาให้ตรงตามนัด เพื่อให้แผนการรักษาไม่คลาดเคลื่อน และได้ผลที่ดีที่สุด

 

6. นอกเหนือจากการนัดหมายทันตแพทย์เพื่อปรับอุปกรณ์แล้ว คนไข้ควรจะนัดตรวจสุขภาพฟัน ทำความสะอาด และขูดหินปูนตามปกติทุก ๆ 6 เดือนด้วย เพื่อป้องกันการเกิดเหงือกอับเสบระหว่างการจัดฟัน

 

7. หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จะให้ใส่รีเทนเนอร์(เครื่องมือคงสภาพฟัน)ซึ่งคนไข้จะต้องใส่ต่อเนื่องไปตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฟันยังคงเรียงตัวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องต่อไป