• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
14 มกราคม, 2022
ข่าวสาร

สิทธิพิเศษ Nova Card

กรุณาลงทะเบียนการใช้บัตรสิทธิประโยชน์ ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน คลิก : https://bit.ly/3L7wSld

 

เงื่อนไข

  • ส่วนลดค่าห้อง 15%
  • ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นยาพิเศษ)
  • ส่วนลด 15% คอร์สตรวจสุขภาพ Diamond
  • บริการรถฉุกเฉินฟรี 1 ครั้งต่อปี
  • ส่วนลดค่าทันตกรรม 10% (เฉพาะขูด อุด ถอน)
  • สิทธิการใช้ Premium Lounge
  • ที่จอดรถพิเศษเฉพาะ Nova cardหมายเหตุ: ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดรายการอื่นได้