• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
14 มกราคม, 2022
ข่าวสาร

สิทธิพิเศษ Neo Card

กรุณาลงทะเบียนการใช้บัตรสิทธิประโยชน์ ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน คลิก : https://bit.ly/3D02si9

 

เงื่อนไข

  • ส่วนลดค่าห้อง 10%
  • ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นยาพิเศษ)
  • ส่วนลด 10% คอร์สตรวจสุขภาพ Diamond
  • ส่วนลดค่าทันตกรรม 5% (เฉพาะขูด อุด ถอน)
  • สิทธิ์การซื้อก่อน (Early bird)หมายเหตุ: ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดรายการอื่นได้