• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
14 มกราคม, 2022
ข่าวสาร

สิทธิพิเศษ Navatophia Card

กรุณาลงทะเบียนการใช้บัตรสิทธิประโยชน์ ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน คลิก : https://bit.ly/3N9Nsms

 

เงื่อนไข

  • ส่วนลดค่าห้อง 10%
  • ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นยาพิเศษ)
  • ส่วนลด 500 บาท สำหรับการซื้อแพ็คเกจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนเด็ก
  • ส่วนลด 100 บาท สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  • ส่วนลด 50% ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ 1 ครั้ง จากราคาปกติ (800)
  • ฟรีค่าปรึกษาพัฒนาการเด็ก 1 ครั้งหมายเหตุ: ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดรายการอื่นได้