• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
14 มกราคม, 2022
วิดีโอความรู้สุขภาพ

ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้อง

ถ้าเราพูดถึงการผ่าตัดไทรอยด์สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากก็คือ การมีแผลเป็นที่คอจากการผ่าตัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนไข้หลายคนมีความกังวล ปัจจุบันการผ่าตัดไร้แผลสามารถทำได้ โดย นพ.ณัฐพล อภิกิจเมธา ศัลยแพทย์ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลนวเวช