• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
04 มกราคม, 2022
บทความสุขภาพ

นวัตกรรมการรักษาอาการกระดูกสันหลังหักยุบในผู้สูงอายุ

ด้วยการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลังและการใช้บอลลูน

(Vertebroplasty / Balloon Kyphoplasty)

 

Vertebroplasty เป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกสันหลังโดยการฉีดซีเมนต์ ส่วนการรักษาด้วย Kyphoplasty คล้ายกับการทำ Vertebroplasty แต่แตกต่างกันที่ Kyphoplasty จะมีการใช้บอลลูน เพื่อถ่างขยายบริเวณกระดูกสันหลังที่ยุบตัวก่อนการฉีดซีเมนต์ เพื่อให้บอลลูนคงรูปร่างของกระดูกสันหลังที่หัก หรือยุบตัวไว้ ลดการเกิดภาวะกระดูกสันหลังผิดรูป รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการยุบตัวหรือหักซ้ำ

 

ข้อดีของการทำ Vertebroplasty / Balloon Kyphoplasty

การรักษาแบบนี้มีความเสี่ยงน้อย ใช้เวลาการทำประมาณ 1 ชั่วโมง และนอนโรงพยาบาลเพียง 1 คืน

ลดความเสี่ยงของกระดูกยุบตัวในภาวะกระดูกพรุน

 

ฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกสันหลังเหมาะสมกับใคร

โดยส่วนมากหากกรณีกระดูกสันหลังหักยุบ ร่วมกับการมีอาการปวดหลังมากในผู้สูงอายุ แพทย์จะนิยมใช้วิธีนี้ในการรักษา ด้วยเหตุผลที่ว่า “ ผู้สูงอายุไม่ค่อยเหมาะกับการผ่าตัดใหญ่ เพราะมีปัจจัยเสี่ยงสูง ”  และผู้สูงอายุกระดูกจะค่อนข้างบาง กระดูกของผู้สูงอายุจะไม่สามารถยึดกับเกลียวของสกรูที่เป็นโลหะได้แน่น ดังนั้นหากเลือกวิธีการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกด้วยโลหะแบบที่ทำในคนหนุ่มสาวนอกจากจะเสี่ยงแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาสกรูหลวมเคลื่อนที่ได้ง่ายอีกด้วย

 

ขั้นตอนการรักษาด้วยการฉีดซีเมนต์และการใช้บอลลูน

การรักษาด้วยการฉีดซีเมนต์ (Vertebroplasty)

ขั้นตอนการฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกสันหลังเพื่อรักษาอาการกระดูกสันหลังหักยุบนั้นไม่ยุ่งยาก และไม่มีอะไรที่น่ากังวล ซึ่งหลังจากที่ท่านได้รับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีเพื่อช่วยระบุตำแหน่งของกระดูกสันหลังยุบที่ถูกต้อง แพทย์จะทำการกำหนดจุดที่จะทำการฉีดซีเมนต์ในกระดูกสันหลัง โดยอาศัยเครื่องมือและขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  • กำหนดจุดที่จะทำการฉีดซีเมนต์ด้วยเครื่องเอกซเรย์พิเศษ (Fluoroscope)
  • เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วแพทย์จะฉีดยาชา หรืออาจใช้วิธีดมยาสลบ โดยแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นของคนไข้แต่ละคน
  • จากนั้นทำการสอดเข็มพิเศษที่ใช้ในการฉีดซีเมนต์เข้าไปในบริเวณที่กระดูกสันหลังหักยุบ และทำการฉีดซีเมนต์
  • เมื่อฉีดซีเมนต์เรียบร้อยแล้วประมาณ 10 นาที เพื่อให้ซีเมนต์กระดูกแข็งตัวแล้วค่อยๆ ดึงเข็มออกและปิดแผลเล็กๆ นั้น ใช้เวลาในการทำประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
  • ผู้รับบริการจะอยู่ในท่านอนคว่ำตลอดการฉีด หลังการฉีดจะให้นอนหงายเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้ซีเมนต์ที่ฉีดแข็งตัวดี จากนั้นผู้ป่วยสามารถลุกนั่ง ยืน เดิน ได้ โดยทั่วไปอาการปวดจะดีขึ้นมากหรือในบางรายจะไม่มีอาการปวดเลย

 

การรักษาด้วยการใช้ซีเมนต์และบอลลูน (Balloon Kyphoplasty)

การรักษาด้วยการใช้บอลลูน (Balloon Kyphoplasty) จะทำเหมือนกับการรักษาด้วยการฉีดซีเมนต์ (Vertebroplasty) ยกเว้นเพียง ก่อนที่จะฉีดซีเมนต์จะต้องใช้บอลลูนถ่างขยายเพื่อสร้างช่องว่างแล้วจึงฉีดซีเมนต์ใส่ไปที่ช่องว่างนั้น

 

การดูแลหลังการรักษา

หลังทำหัตถการรักษา เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายท่านไปที่ห้องพักฟื้น เพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พยาบาลจะติดตามประเมินสัญญาณชีพ และประเมินอาการปวดหลังอย่างต่อเนื่อง ระหว่างที่ท่านพักรักษาในโรงพยาบาลท่านสามารถลุกเดิน และเคลื่อนไหวได้ทันที โดยปกติจะนอนพักในโรงพยาบาลเพียง 1 คืน เท่านั้น

 

คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

อาการไม่สุขสบาย  คืออาการปวดหลังทำหัตถการ  โดยแพทย์จะสั่งยาลดปวดเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังทำหัตถการ       แต่เนื่องจากยาลดปวดบางตัวเป็นสารเสพติด จึงใช้ได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ และยังอาจทำให้เกิดอาการท้องผูก จึงควรดื่มน้ำตามมากๆ และรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง  แต่หากมีอาการปวดไม่มาก อาจใช้ยาลดปวด เช่น พาราเซตามอล แทนได้

 

 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย :

นพ.ชุมพล คคนานต์ แพทย์เฉพาะทางการผ่าตัดกระดูกสันหลังและระบบประสาท

นพ.เทวเจษฎา ภาเรือง แพทย์หัวหน้าศูนย์กระดูกสันหลังและกระดูกคอ

สอบถามรายละเอียดและรับคำปรึกษาเพิ่มเติม

ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอ

Minimally Invasive Spine Surgery