• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
10 ธันวาคม, 2021
บทความสุขภาพ

รู้ทันภัยร้ายใกล้ตัว สาเหตุของมะเร็ง

โรคมะเร็ง ภัยร้ายที่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยที่เราไม่รู้ตัว ในคนปกติสามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งได้ เป็นกระบวนการของร่างกาย แต่จะเป็น “โรคมะเร็ง” หรือไม่ มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น

 •  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หรือ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้ ดังนั้นการป้องกันหรือ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้เราห่างไกลจากมะเร็งได้
 • ปัจจัยภายในที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิด อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ปัจจัยภายนอกเราสามารถเลือกได้
 • รังสี UV จากแสงแดดอาจทำให้เป็นมะเร็งสีเมลาโนมา

 

 • พฤติกรรมสี่ยงสูง การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ทำให้เป็นมะเร็งได้หลายชนิด เช่น ปอด ตับ กระเพาะปัสสาวะ

 

 

 • ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานบกพร่อง จากภาวะอื่น ๆ เช่น ภาวะอ้วน ความเครียด การขาดสารอาหารที่จำเป็น หรือการไม่ออกกำลังกาย
 • สิ่งแวดล้อม หรือ มลพิษในอากาศ PM 2.5 ก็เป็นสารก่อมะเร็งได้
 • สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการปิ้ง ย่าง จำพวกไฮโดคาร์บอน (Hydrocarbon)
 • สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร สารอัลฟาทอกซิน จากเชื้อรา สารหนู ในน้ำไม่สะอาด สารไฮโดรคาร์บอน ในอาหารปิ้งย่าง
 • การบริโภคเนื้อแดงและอาหารแปรรูปมากเกินไป ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

 

 • การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี (HBV & HCV)
 • โรคติดเชื้อไวรัส HPV, HIV ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งในระบบสืบพันธุ์ได้ แต่ป้องกันได้โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
 • การมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องและภาวะทุพโภชนา เช่น การขาดวิตามินบางชนิด (วิตามินเอ วิตามินบี)
 • เด็กที่มีความพิการมาแต่กำเนิด มีโอกาสเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 

 

ศูนย์มะเร็งและโรคเลือด โรงพยาบาลนวเวช  พร้อมให้บริการและคําปรึกษา

สนับสนุนข้อมูลโดย: นพ.วิกรม เจนเนติสิน

ศูนย์มะเร็ง และโรคเลือด (General Surgery Center)