• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
08 ธันวาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

มะเร็งลำไส้ใหญ่

เรามักจะตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในระยะลุกลาม ดังนั้น เราควรให้ความสำคัญในการป้องกัน โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่