• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
08 ธันวาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นภาวะของน้ำตาลในเลือดสูง ที่เกิดจากการขาดอินซูลิน หรือมีอินซูลินไม่เพียงพอ นำมาเรื่องของโรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน เรื้อรัง เพราะฉะนั้นโรคเบาหวาน จึงเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง