• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
03 ธันวาคม, 2021
บทความสุขภาพ

ยิ้มสวย…ด้วยวีเนียร์ EP1

เชื่อได้ว่าใครๆก็อยากจะมีรอยยิ้มที่พิมพ์ใจ เพราะว่ามันจะสร้างความรู้สึกมั่นใจ เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนๆนั้นได้เป็นอย่างดี เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์ประกอบที่สำคัญของรอยยิ้มก็คือ ฟัน ในปัจจุบันทันตแพทย์สามารถช่วยแก้ไขฟันที่ผิดปกติ ฟันที่ซ้อนเกเรียงตัวไม่ดี สีฟันที่ไม่สวย ขนาดฟันที่ผิดปกติ ให้เป็นฟันที่มีรูปร่างเหมาะสมสวยงามเหมือนธรรมชาติ

 

การสร้างรอยยิ้มเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ร่วมกันในการให้การรักษาผู้ป่วย ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามนั้น ทันตแพทย์จะไม่ได้มองแค่ที่ตัวฟันอย่างเดียว แต่ยังต้องออกแบบฟันให้มีความเหมาะสมกับใบหน้า ริมฝีปาก สัดส่วนของเหงือก รวมทั้งความต้องการของคนๆนั้น เรียกกันว่า รอยยิ้มที่ออกแบบได้นั่นเอง

 

วีเนียร์ (veneer) หรือ เฟสซิ่ง (facing) เป็นการรักษาที่ใช้ในการแก้ไขความผิดปกติของฟัน ลักษณะของวีเนียร์จะเป็นแผ่นบางๆนำมายึดติดกับผิวฝันด้วยกาวทางทันตกรรมที่มีความแข็งแรงสูง โดยสามารถแบ่งชนิดของวีเนียร์จากวัสดุทางทันตกรรมที่ใช้ขึ้นรูปได้เป็น 2ประเภท ได้แก่ เรซิน คอมโพสิต(ลักษณะคล้ายพลาสติก เป็นวัสดุที่เราใช้เวลาอุดฟันสีเหมือนกัน ความสวยระดับหนึ่ง ราคาไม่สูงมากนัก) และเซรามิก(ลักษณะคล้ายแก้ว มีความสวยงาม แต่ราคาสูง)

 

ขั้นตอนคร่าวๆของการรักษาด้วยวีเนียร์

  1. พูดคุยเพื่อหาปัญหาของรอยยิ้มหรือฟันของผู้ป่วย เพื่อจะได้นำมาประเมินว่าสิ่งนั้นสามาถทำได้หรือไม่ และต้องรักษาด้วยวิธีอะไร
  2. เมื่อพูดคุยหาข้อสรุปได้แล้ว ทันตแพทย์จะถ่ายภาพฟัน ใบหน้าและรอยยิ้ม พิมพ์ฟันเพื่อนำไปทำแบบจำลอง ถ่ายภาพรังสีเพื่อดูรอยโรคต่างๆ
  3. บางเคสทันตแพท์จะทำแบบขี้ผึ้ง เป็นการให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพคร่าวๆของฟันและรอยยิ้มหลังทำวีเนียร์และเพื่อที่จะประเมินลักษณะอืื่นๆร่วมด้วย
  4. ถึงเวลาทำวีเนียร์ ซึ่งการรักษาจะแตกต่างกันตามวัสดุที่ผู้ป่วยเลือกใช้ ถ้าเป็นเรซิน คอมโพสิต ทันตแพทย์สามารถทำได้เสร็จภายในวันนัดเลย แต่ถ้าเป็นเซรามิก จะต้องมีการกรอผิวฟันออก พิมพ์ปากส่งไปแลปทันตกรรมเพื่อผลิตชิ้นวีเนียร์ ผู้ป่วยจะใส่วีเนียร์ชั่วคราวระหว่างรอชิ้นงานจริง
  5. หลังจากได้ชิ้นวีเนียร์มาแล้ว ทันตแพทย์ก็จะนัดผู้ป่วยกลับมาเพื่อลองชิ้นงาน และยึดด้วยกาวทันตกรรม จากนั้นก็ขัดแต่งให้สวยงาม
  6. ทันตแพทย์จะนัดผู้ป่วยเพื่อกลับมาตรวจว่าหลังจากใส่วีเนียร์ไปแล้วมีปัญหาหรือไม่อย่างไร จะได้ทำการแก้ไข ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ แนะนำให้ผู้ป่วยมาตรวจทุกๆ 6 เดือน

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

ทพญ.ประภาพรรณ ใจกล้า

แพทย์เฉพาะทางทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม