• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
03 ธันวาคม, 2021
บทความสุขภาพ

การตั้งครรภ์กับการทำฟัน

การตั้งครรภ์มีระยะเวลายาวนานถึง 9 เดือน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 3 เดือน) โดยปกติแล้วการทำฟันทั่วไปที่ไม่ได้มีความเร่งด่วน/ฉุกเฉิน จะแนะนำให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทำฟันในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์หรือเมื่อตั้งครรภ์ได้ 4-6 เดือน เนื่องจากในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์พบว่ามีอาการแพ้ท้องได้มาก และทารกกำลังสร้างอวัยวะจึงควรหลีกเลี่ยงการทำฟันในไตรมาสแรก ส่วนในไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ ครรภ์มักมีขนาดใหญ่จึงทำให้คุณแม่ไม่สามารถนอนทำฟันนานๆได้สบายนักจึงไม่แนะนำให้ทำฟันช่วงนี้เช่นกัน

ในระหว่างตั้งครรภ์มีปัจจัยต่างๆที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากได้มากขึ้น ได้แก่

1. โรคเหงือกอักเสบในหญิงตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ทำให้มีอาการเจ็บเหงือก มีการบวมแดงของเหงือกได้ และอาจทำให้แปรงฟันได้ยากขึ้นนำไปสู่การเกิดโรคฟันผุตามมา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยที่พบว่าการเป็นโรคปริทันต์อักเสบส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดและการที่ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักตัวน้อยจึงแนะนำให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทุกคนได้รับการขูดหินน้ำลาย/หินปูนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์

2. โรคฟันผุ การรับประทานอาหารที่มากขึ้นและถี่ขึ้นในช่วงที่ตั้งครรภ์เองก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

3. ฟันสึกกร่อน การแพ้ท้องอาจทำให้ฟันสัมผัสกับกรดมากขึ้น จึงทำให้เกิดฟันสึกกร่อนได้

 

การดูแลสภาวะช่องปากโดยทั่วไปของคุณแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์

1. แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง โดยใช้แปรงสีฟันขนนุ่มร่วมกับยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์และใช้ไหมขัดฟันวันละ 1 ครั้ง

2. สามารถเคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาล เพื่อลดอาการคลื่นไส้ และเพิ่มการหลั่งของน้ำลาย ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลของความเป็นกรดในช่องปากได้

3. พบทันตแพทย์ สามารถพบได้ทุกช่วงของการตั้งครรภ์ สามารถพบทันตแพทย์ได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกเพื่อตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาเพื่อนัดขูดหินน้ำลายและอาจทำการรักษาอื่นๆที่จำเป็น เช่น อุดฟัน ให้เรียบร้อยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์

 

Q: ตั้งครรภ์แล้วถ่ายภาพรังสีในช่องปากได้ไหม?

ตอบ ถ่ายได้โดยจะถ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็จะต้องแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อนทำฟันเสมอว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่ เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถประเมินการรักษาและการถ่ายภาพรังสีให้เหมาะสมค่ะ

 

สรุป

1. แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับการตรวจฟัน โดยตรวจได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของการตั้งครรภ์ โดยก่อนรับบริการทางทันตกรรมทุกครั้งควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบว่ากำลังตั้งครรภ์ เพื่อให้ได้รับการตรวจและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม

2. แนะนำให้ขูดหินปูนและรับการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่เร่งด่วนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ แต่หากมีอาการปวด บวมสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกช่วงของการตั้งครรภ์

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

ทันตแพทย์หญิงณัฐธิดา สิริอมราพร   ศูนย์ทันตกรรม  โรงพยาบาลนวเวช