• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
03 ธันวาคม, 2021
บทความสุขภาพ

การดูแลสุขภาพเพื่ออยู่ร่วมกับเชื้อไวรัสโควิด-19

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าประชากรโลก ต้องอยู่ร่วมกันกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาดลดลง หรือกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น  และพลเมืองโลก ได้มีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น ลดความสูญเสียในทางสังคม ชีวิต และทางเศรษฐกิจ  แต่ในระหว่างทางที่กำลังดำเนินไปข้างหน้า เราจะพยายามดูแลตนเองอย่างไรให้ผ่านช่วงวิกฤตินี้ จาก New normal ไปสู่ Next normal โดยบอบช้ำน้อยที่สุด

 

1.การเสริมสร้างภูมิร่างกายให้แข็งแรงด้วยตัวเราเอง

– การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การได้รับแสงแดดธรรมชาติ

– การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

– การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่งเสริมภูมิต้านทาน เช่น วิตามิน E,C,D แร่ธาตุ Zn หลีกเลี่ยงอาหารที่กดภูมิต้านทาน เช่น อาหารไขมัน

– หลีกเลี่ยงการได้รับยากดภูมิต้านทาน เช่น   สเตียรอยด์ , สมุนไพรที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

– การบริหารจิตใจ ให้มีความสุข เบิกบาน มองโลกในแง่บวก จะช่วยส่งเสริมให้ภูมิต้านทานร่างกายดีขึ้น

 

2. การสร้างเสริมภูมิร่างกายด้วยวัคซีน

– ข้อมูลที่ผ่านมาเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่สามารถลดความรุนแรงและลดอัตราการตายได้อย่างมาก รวมทั้งการได้รับการฉีดกระตุ้นวัคซีนตามเกณฑ์ระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้ภูมิต้านทานยังคงอยู่ในระดับสูงและยาวนานขึ้น ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เช่นเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ

 

3. การป้องกันความเสี่ยงในการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

– รักษาระยะห่างทางสังคม

– ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้าอนามัย

– การรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือบ่อยๆ

หากเราปฎิบัติได้สม่ำเสมอ เป็นกิจวัตร นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ที่ยังคงมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ   อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญ Long Covid ในอนาคต และยังช่วยลดโอกาสที่จะติดเชื้อโรคทางเดินหายใจอื่นๆอีกด้วย

 

สนับสนุนข้อมูลโดย

พญ.พัชรี สุธีปกรณ์ชัย

แพทย์ตรวจสุขภาพ ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช