• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
29 พฤศจิกายน, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

โรคธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมียเกิดจากความผิดปกติในพันธุกรรม ทำให้มีการตกตะกอนของโปรตีนบางอย่างในเม็ดเลือดแดง เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคธาลัสซีเมีย