• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
17 พฤศจิกายน, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน

ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน นำมาสู่โรคต่างๆ มากมาย เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีภาวะอ้วน