• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
14 พฤศจิกายน, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

โรคเบาหวาน

รพ.นวเวชอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดี เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2564 เบาหวานรู้เร็วป้องกันได้ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน สามารถคัดกรองเบาหวานได้ทุกช่วงอายุ