• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
14 พฤศจิกายน, 2021
บทความสุขภาพ

สัญญาณอันตรายที่เสี่ยงต่อเกิดโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย โดยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยแสดงอาการในระยะเริ่มต้น แต่หากพบว่าร่างกายเริ่มส่งสัญญาณ หรือมีอาการ ผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันที

สัญญาณอันตรายที่เสี่ยงต่อเกิดโรคมะเร็ง

  • ระบบขับถ่ายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น  อุจจาระก้อนเล็กลง  ถ่ายท้องผูก สลับท้องเสีย  ปวดถ่ายตลอดเหมือนถ่ายไม่สุด อุจจาระปนเลือด / ซีดลง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

 

 

  • มีอาการกลืนอาหารลําบาก หรือ เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องเป็นเวลานาน

  • มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรัง  เสมหะปนเลือด เหนื่อยง่าย เสียงแหบ

 

 

  • มีก้อนตามตัวหรือต่อมน้ำเหลือง โตขึ้น จำนวนมากขึ้น เเข็งขึ้น

 

  • ไฝหรือเม็ดสีเปลี่ยนแปลง โตขึ้น แข็งขึ้น เจ็บอักเสบเป็นแผลเรื้อรัง

 

 

  • มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่าง ๆ

 

 

  • มีบาดแผลที่รักษาแล้วไม่ยอมหาย เพราะโรคมะเร็งเป็นภัยเงียบที่ควรระวัง

 

 

ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การตรวจพบในระยะเริ่มแรกจะ ทําให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากกว่ารอจนโรคร้ายแสดงอาการ

 

สนับสนุนข้อมูลโดย: นพ.วิกรม เจนเนติสิน

ศูนย์มะเร็ง และโรคเลือด (General Surgery Center)