• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
10 พฤศจิกายน, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง High-risk Pregnancy

เพราะความปลอดภัยของลูกน้อย คือความปรารถนาสูงสุดของคุณแม่ทุกคน เราจึงมอบการดูเเลตลอดการฝากครรภ์ และการคลอด อย่างมีคุณภาพให้กับคุณแม่ทุกคน โดย นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลนวเวช