• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
28 ตุลาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

เส้นเลือดขอดในอุ้งเชิงกราน

เคยไหม…ปวดท้องน้อยมากกว่า 6 เดือน โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้นึกถึงโรคเส้นเลือดขอดในอุ้งเชิงกราน โดย ผศ.นพ.เทิดภูมิ เบญญากร แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์หลอดเลือด