• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
25 ตุลาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

ช่วยกันดูแลปกป้องเด็กๆ จาก COVID-19

 

ไม่ใช่แค่ “เรา” แต่ “ลูก” ก็ติดได้ มาช่วยกันดูแลปกป้องเด็กๆ อย่างถูกวิธีและปลอดภัย จาก COVID-19 โดย พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์ แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลนวเวช