• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
21 ตุลาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

เนื้องอกมดลูก (Uterine Fibroids)

 

เนื้องอกมดลูก เรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้ เนื้องอกมดลูก พบมากในผู้หญิงวัยทำงาน (มากถึง 25% ในวัยเจริญพันธุ์) ส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกที่ชั้นกล้ามเนื้อมดลูก ส่งผลต่อการใช้ชีวิต และมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ โดย นพ.วิศรุต อภิกิจเมธา แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-มะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลนวเวช