• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
15 ตุลาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ และมีวัคซีนในการฉีดป้องกัน การป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุดคืออะไร

โดย พญ.ชลิดา เรารุ่งโรจน์ แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-มะเร็งนรีเวชวิทยา