• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
08 ตุลาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

มะเร็งเต้านม Breast Cancer

ถ้าพูดถึงมะเร็งเต้านม เราจะนึกถึงภาพที่ต้องสูญเสียเต้านม ซึ่งแท้ที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องสูญเสียเต้านมเสมอไป เราสามารถที่จะรักษาโดยการที่เก็บเอกลักษณ์ของความเป็นผู้หญิง และมีเต้านมที่สวยงามได้ โดย นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเต้านม