• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
02 ตุลาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

ข้อดีของการตรวจแมมโมแกรม 3 มิติ

คือเพิ่มความแม่นยำ ความละเอียดสูง คมชัด ทำให้สามารถระบุตำแหน่งที่มีความผิดปกติของเต้านมได้อย่างชัดเจนขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนในการแปลผล โดย พญ.ชุตินันท์ วัชรกุล แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม
โรงพยาบาลนวเวช