• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
27 กันยายน, 2021
ข่าวสาร

รพ.นวเวช ร่วมกับ โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

จัดกิจกรรม Women Fight Breast Cancer รณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

 

 

 

 

 

“โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ที่มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย พร้อมดูแลสุขภาพของผู้หญิง แม่ และเด็กอย่างเข้าอกเข้าใจ นำโดย นางกันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์ (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด นางจุฑามาศ เจริญประสิทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ นายแพทย์ปิยศักดิ์ ทหราวานิช (ขวา) แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเต้านม และ พญ.ชุตินันท์ วัชรกุล (ซ้าย) แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม ร่วมกับ โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โดย นางอินทิรา นาคสกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จัดกิจกรรม Women Fight Breast Cancer เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ผู้หญิงตระหนักถึงอันตราย และเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปี โดยทางโรงพยาบาลนวเวชสนับสนุนด้านราคาแพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สำหรับลูกค้าสมาชิก His & Her ของแบรนด์วาโก้ พร้อมกันนี้ ยังได้เยี่ยมชมบริการทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ณ ศูนย์รังสีวินิจฉัยขั้นสูงครบวงจร โรงพยาบาลนวเวช เมื่อเร็ว ๆ นี้