• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
02 กันยายน, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

โรคซึมเศร้าในเด็ก

เมื่อลูกไม่ร่าเริงเหมือนเก่า เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ เป็นที่น่าประหลาดใจว่าภาวะซึมเศร้าในเด็กมีความชุกมากถึง 17% ถ้าเราพบปัญหาเร็วและทำการช่วยเหลือเท่ากับเป็นการลดความร้ายแรงของโรคได้ทันท่วงที