• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
31 สิงหาคม, 2021
บทความสุขภาพ

ภาวะอ้วน…กับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (EP 2)

 

ภาวะอ้วน….กับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (EP 2)

 

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น หรือ Obstructive sleep apnea (OSA) เป็นโรคที่พบได้บ่อย ร้อยละ 9-38 ในประชากรผู้ใหญ่ โดยสาเหตุเกิดจากมีการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ทำให้มีการขาดออกซิเจน และ มีการเพิ่มสูงขึ้นของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการนอนกรน หยุดหายใจ นอนที่ไม่ดี ตื่นบ่อย มีอาการอ่อนเพลียและง่วงนอนผิดปกติในตอนกลางวัน นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น มีผลทำให้เกิดโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคทางสมอง เช่น เส้นเลือดสมองตีบ โรคความจำเสื่อม เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะนี้ ได้แก่ เพศชาย อายุที่มากขึ้น มีประวัติครอบครัว สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ โรคภูมิแพ้โพรงจมูก และที่สำคัญคือ การมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาก หรือ โรคอ้วน

 

โรคอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานสามารถแบ่งตาม ดัชนีมวลกาย (BMI) คืออัตราส่วนระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรกำลังสอง  โดยในผู้ใหญ่

  • ค่า  BMI ในช่วง 18.5  –  24.9 จะถือว่าปกติ
  • ค่า BMI อยู่ในช่วง  25  –  29.9 น้ำหนักเกิน (Overweight)
  • ค่า BMI อยู่ในช่วง  30 –  39.9   จะถือว่าอ้วน  (Obesity)
  • และค่า BMI มากกว่า 40  จะถือว่า อ้วนมาก (Extreme Obesity)

 

โรคอ้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โดยสาเหตุหลักมาจากคนที่มีภาวะอ้วนจะมีชั้นไขมันสะสมหนาในบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนแคบกว่าปกติ นอกจากนี้คนที่มีภาวะอ้วนลงพุงจะมีการขยายตัวของปอดที่ลดลงส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นรุนแรงขึ้นและพบว่ามีผลเสียซึ่งกันและกัน กล่าวคือ นอกจากโรคอ้วนจะทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นแล้วภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นยังส่งผลให้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นได้ด้วย กลายเป็นวงจรที่ควรได้รับการรักษาทั้ง 2 ภาวะ ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

 

ความพร้อมในการให้บริการ เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยลดน้ำหนัก ทีมนักโภชนาการที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินมาตรฐานและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์การนอนหลับและห้องตรวจการนอนหลับ( Sleep test )ที่มีมาตรฐานสากล

 

โปรแกรมลดน้ำหนักด้วยแพทย์ คลิก

 

พ.ต.หญิง พญ.รสินทรา เจริญยิ่ง

อายุรศาสตร์การนอนหลับ

 

นพ.ปารินทร์ ศิริวัฒน์

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลนวเวช  โทร : 02-483-9999