• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
26 สิงหาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

เมื่อลูก “ซน สมาธิสั้น”

คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจ คุณหมอนวเวชช่วยเลี้ยงลูก วิธีสังเกตพฤติกรรมลูกเรามีภาวะสมาธิสั้น หรือซนเกินไปหรือไม่ เพราะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยน สิ่งเร้าเพิ่มมากขึ้น มีผลต่อการเกิดสภาวะนี้ ตามสถิติในเด็กทุกๆ 50 คน สามารถพบได้ 2-3 คน จึงอยากแชร์สิ่งที่ควรรู้และสามารถช่วยเหลือให้ทันท่วงที เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างสง่างาม โดย พญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว แพทย์เฉพาะทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ผู้ปกครองสามารถขอรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลนวเวช โทร.02-483-9999