• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
21 สิงหาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

วิธีการเรียนออนไลน์อย่างไรให้ได้ผล

รพ. นวเวชอยากให้คำแนะนำดีๆ กับคุณพ่อคุณแม่ในการช่วยให้ลูกเรียนออนไลน์อย่างไรให้ได้ผล โดยแพทย์เฉพาะทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น พญ. ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว ศูนย์สุขภาพเด็ก