• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
16 สิงหาคม, 2021
บทความสุขภาพ

ลูกเราพูดช้าหรือเปล่า

ลูกเราพูดช้าหรือเปล่า

 

เมื่อลูกน้อยเกิดมา สิ่งแรกที่ทำคือ การสื่อสาร โดยการร้องไห้ เขารู้ว่าถ้าร้องจะได้รับการตอบสนองทันที แต่เมื่อเริ่มโตขึ้น เขาก็จะรู้ว่า แค่มองหน้า ยิ้ม หรือมีภาษาท่าทาง นั่นก็เป็นการสื่อสารด้วยเช่นกัน เด็กได้ฟังเวลาพ่อแม่หรือคนเลี้ยงคุยกับเขา เชื่อมโยงสิ่งที่ได้ยินกับสิ่งที่เห็นจนเกิดเป็นการเรียนรู้เรื่องภาษา ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่า เด็กทุกคนจะมีพัฒนาการทางภาษาเกิดขึ้นที่อายุเดียวกัน บางคนพูดเร็ว เริ่มที่ 1 ขวบกว่าๆ บางคนก็เริ่มที่อายุใกล้ 2 ขวบ แล้วเมื่อไรถึงจะเรียกว่า ผิดปกติ

เรามาเรียนรู้กันว่า พัฒนาการทางการพูด ของเด็กปกติเป็นยังไง

 • ช่วงแรกเกิด- 4 เดือน

ความเข้าใจภาษา

– ตอบสนองเมื่อมีเสียงดัง เช่น ร้อง กระพริบตา

– หยุดฟังเสียงหรือหยุดร้องไห้ เมื่อได้ยินเสียงคนเลี้ยง

การใช้ภาษา

– ร้องด้วยเสียงที่ต่างกัน เมื่อหิว หรือเจ็บ ฯฯ

– ยิ้ม ส่งเสียงเมื่อเห็นคนเลี้ยง หรือมีคนมาเล่นด้วย

* ไม่ตอบสนองต่อเสียงในช่วงที่ตื่นดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ช่วงอายุ 5-7 เดือน

ความเข้าใจภาษา

– เริ่มหันหาที่มาของเสียง

– มีปฏิกิริยาที่ต่างกัน ต่อน้ำเสียงหรืออารมณ์ของผู้ใหญ๋

– หยุดฟัง มองหน้าเวลามีคนคุยด้วย

การใช้ภาษา

– หัวเราะ เมื่อมีคนเล่นด้วย

– เล่นเสียงได้หลากหลายขึ้น

* ส่งเสียงน้อย ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้ โต้ตอบกับคนเลี้ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ช่วงอายุ 9-12 เดือน

ความเข้าใจภาษา

– เริ่มเข้าใจคำสั่งห้าม เช่น “ไม่” “หยุด”

– มองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ให้ดู

– ทำตามสั่งง่ายๆ ได้ เช่น บายบาย

– จำชื่อคนในบ้านพอได้

การใช้ภาษา

– ใช้เสียงคล้ายคำ เพื่อเรียกชื่อหรือสิ่งที่คุ้นเคย

– ส่ายหน้า หรือพยักหน้า เพื่อตอบคำถาม

– เริ่มมีคำที่มีความหมาย เริ่มเรียก ปาปา มามา ได้

* ไม่หันหาเสียง ไม่ทำเสียงเลียนเสียงพยัญชนะอื่นนอกจาก “อ”

 

 • ช่วงอายุ 15 เดือน

ความเข้าใจภาษา

– ทำตามสั่งได้มากขึ้น เช่น “ไปเอารองเท้า”

– หันมอง หรือชี้คนหรือสิ่งของเมื่อถูกถาม เช่น “ไหนแม่”

การใช้ภาษา

– พยายามร้องเพลงหรือพูดตามแบบ

– ชี้ชวนให้คนอื่นดูสิ่งที่ตนสนใจ

– พูดได้ 4-6 คำ

* ไม่พูดคำที่มีความหมายอย่างน้อย 1 คำ

 

 • ช่วงอายุ 18 เดือน

ความเข้าใจภาษา

– ชี้อวัยวะตามสั่งได้ 1-3 อย่าง

– ตอบสนองถูกต้อง กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น “ไปอาบน้ำ” ฯลฯ

– ทำตามสั่งที่ไม่มีท่าทางประกอบได้

การใช้ภาษา

– มีการพูดโต้ตอบด้วยพยางค์เดียวได้

– เล่นเสียงได้ เช่น เสียงรถ  เสียงสัตว์ร้อง

– ใช้ท่าทางร่วมกับคำพูด เพื่อถาม เช่น ชี้ “อะไร”

– บอกความต้องการง่ายๆได้ เช่น “เอา” “ไป”

* ไม่เข้าใจหรือทำตามสั่งอย่างง่าย ไม่พูดคำที่มีความหมาย 3 คำ

 

 • ช่วงอายุ 2 ปี

ความเข้าใจภาษา

– ชี้อวัยวะได้ 3-6 อย่าง

– ทำตามสั่งได้ 2 ขั้นตอน ชี้รูปได้มากขึ้น

– เข้าใจคำถามมากขึ้น เช่น “นี่อะไร” ฯลฯ

การใช้ภาษา

– พูดเป็นคำที่มีความหมายได้มากขึ้น ประมาณ 50 คำ

– เรียกชื่อของในบ้านได้มากขึ้น

– พูดเป็นวลีสั้นๆได้ เช่น “ไปเที่ยว” “ไม่กิน” ฯลฯ

– ถามคำถาม “อะไร”

* ไม่พูดคำที่มีความหมายต่างกัน 2 คำต่อเนื่องกัน พูดคำศัพท์น้อยกว่า 50 คำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ช่วงอายุ 2 ปีครึ่ง

ความเข้าใจภาษา

– เริ่มทำตามสั่งที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

– ชี้ภาพในหนังสือได้ถูกต้องมากขึ้น

การใช้ภาษา

– บอกชื่อตัวเองได้

– บอกความต้องการได้ เล่าเรื่องที่สนใจแต่อาจจะยังไม่เชื่อมโยง

* ไม่พูดเป็นวลียาว 3-4 คำ ยังทำเสียงไม่เป็นภาษา

ดังนั้น หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่า ลูกน้อย มีพัฒนาการทางการพูดที่ส่งสัยว่าจะพูดช้า ควรปรึกษากุมารแพทย์ เพื่อประเมินและให้คำแนะนำต่อไป

 

คำแนะนำเบื้องต้น ในการพัฒนาภาษาของลูก

 1. มีเวลาพูดคุยหรือเล่นกับลูก งดการดูจอทุกชนิด ยกเว้น การ video-call
 2. ออกเสียงพูดให้ชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก
 3. ถ้าลูกพูดช้า คนเลี้ยงควรพูดในสิ่งที่เขาสนใจหรือกำลังทำ เพื่อให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ร่วมกับฝึกให้เขาทำตามสั่ง ซึ่งเรา

อาจจะต้องจับมือทำไปด้วย เพื่อให้เขาเชื่อมโยงคำพูดกับการกระทำ รอและเปิดโอกาสให้ลูกได้เปล่งเสียงตามด้วย

 1. มีการเล่น ชี้ชวนดูรูปภาพในหนังสือ หรือสิ่งของรอบตัว ร้องเพลง เล่นสมมติ เพื่อเพิ่มคำศัพท์
 2. ฝึกให้ลูกพูดในสถานการณ์จริง โดยการ

– ตั้งคำถาม เช่น “อะไร” “ที่ไหน”

– เป็นผู้ฟังที่ดี หยุดรอให้ลูกสบตา ขยับปากจะพูด อาจจะถามซ้ำถ้าไม่เข้าใจ หรือพูดแทนไปก่อน เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้

– ขยายความคำตอบของลูก และชมเขา เมื่อเห็นว่าพยายามสื่อสาร

 

เพียงเท่านี้ พ่อแม่ก็สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของลูกเบื้องต้นได้

 

สนับสนุนข้อมูลโดย :
พญ.สินดี ตันศิริ   กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
สอบถามรายละเอียดและขอรับคำปรึกษาได้ที่
ศูนย์สุขภาพเด็ก (
Children’s Health Center) โรงพยาบาลนวเวช
โทร. 0 2483 9999   | www.navavej.com