• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
09 สิงหาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

The Queen ราชินีโต๊ะกลม : รพ.นวเวช กับ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทันสมัย

The Queen ราชินีโต๊ะกลม  : รพ.นวเวช กับ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทันสมัย

 

รายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลม ออกอากาศทุกวันเสาร์ 06.30 – 06.50 น. ทางช่อง 3 และ ช่อง 3 HD ช่อง 33