• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
07 สิงหาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

โรงพยาบาลนวเวช Navavej International Hospital

โรงพยาบาลนวเวช “ให้บริการทางสุขภาพที่ดี…ที่เข้าถึงง่าย” Accessible Quality Healthcare

 

 

จากโรงพยาบาลที่สร้างขึ้น ด้วยความเข้าใจและมองเห็นในเหตุผลและปัญหาที่ผู้คนได้พบเจอ

เราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้น

“การบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น”

“เราจึงสร้างโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุกการรักษา ระดับมาตรฐานสากลพร้อมบริการที่รวดเร็วด้วยค่ารักษาที่เหมาะสม อย่างมืออาชีพ เชื่อถือได้ ใส่ใจในการบริการอย่างเข้าอกเข้าใจ”