• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
06 สิงหาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

เทคนิคการไอและขับเสมหะ Huffing technique

ประโยชน์ของการฝึกเทคนิคการไอและขับเสมหะ เรามาฝึกการไอและขับเสมหะ เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย โดยการฝึกนี้ ไม่ควรฝึกหลังจากรับประทานอาหาร เพราะอาจทำให้สำลักอาหารเข้าหลอดลมได้