• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
06 สิงหาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

การวัดสัญญาณชีพ Vital Sign Measurement

ประโยชน์ของการวัดสัญญาณชีพ รู้หรือเปล่าครับ ว่าอุณหภูมิของร่างกาย ความดัน และออกซิเจนในเลือดเป็นสัญญาณสำคัญ ที่สามารถสะท้อนสถานะทางกายภาพของบุคคล และการทราบสถานะทางกายภาพของร่ายกายที่แม่นยำ จะสามารถทำการรักษาที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว