• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
06 สิงหาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

การยศาสตร์และการยึดกล้ามเนื้อ Ergonomic and Stretching Exercise

ประโยชน์ของการยศาสตร์และการยึดกล้ามเนื้อ กำลังนั่งทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์อยู่หรือเปล่า การนั่งทำงานนานๆ บนเตียง ควรจะต้องเปลี่ยนท่าทางไม่ควรนั่งต่อเนื่องเกิน 15-20 นาที เรามานั่งทำงานให้ถูกวิธี พร้อมการยืดกล้าม มือ แขน คอ บ่า ไหล่ ไปด้วยกัน