• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
06 สิงหาคม, 2021
วิดีโอความรู้สุขภาพ

การกระตุ้นให้ออกอาการ โดยการออกกำลังกาย โดยการออกกำลังกาย Excecise Induced Hypoxia

ประโยชน์ของการกระตุ้นให้ออกอาการ โดยการออกกำลังกาย สำหรับผู้ที่ได้รับการติดเชื้อโควิด-19 ในบางรายไม่มีอาการมีอาการอีกทีก็คือตอนที่เชื้อลงปอดเยอะแล้ว ดังนั้นถ้าเราตรวจพบภาวะออกซิเจนในเลือดได้ก็จะทำให้เราได้รับการรักษาที่เหมาะสมได้รวดเร็วขึ้น