• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
21 มิถุนายน, 2021
บทความสุขภาพ

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 

ปัจจุบันมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศไทย และมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อสามารถวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะต้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แนะนำสำหรับ

-บุคคลที่มีการขับถ่ายผิดปกติ เช่น ท้องผูกเรื้อรัง ท้องเสียเรื้อรัง ท้องผูกสลับกับท้องเสีย หรือถ่ายมีมูกเลือดปน

-บุคคลที่มีน้ำหนักลดหรือภาวะซีดโดยไม่ทราบสาเหตุ

-บุคคลทั่วไปที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

-บุคคลทั่วไปที่มีอายุเกิน 50 ปี ทุกคน

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีหลายวิธีได้แก่

-การตรวจอุจจาระดูว่ามีเลือดปนมาในอุจจาระ (Fecal occult blood) หรือไม่

-การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อในลำไส้ใหญ่(CT colonoscopy)

-การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) การตรวจคัดกรองวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรองลำไส้ใหญ่นอกจากจะสามารวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะต้นแล้ว ยังสามารถหาติ่งเนื้อ(polyps)ในลำไส้ใหญ่ ซึ่งถ้าพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่และทำการการตัดติ่งเนื้อ จะช่วยป้องกันการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตได้อีกด้วย

 

หน่วยทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลนวเวช ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางทางเดินอาหารและตับที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการส่องกล้องและมีอุปกรณ์การส่องกล้องที่ทันสมัยมีกล้องรุ่นใหม่ล่าสุด Olympus EVIS-X1(CV-1500)ซึ่งสามารถมองเห็นติ่งเนื้อและวินิจฉัยติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ได้อย่างแม่นยำ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลนวเวช สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายด้วยการเตรียมลำไส้ที่ห้องพักส่วนตัวที่โรงพยาบาลในราคาเริ่มต้นที่ 11,990 บาท

 

นพ.ปารินทร์ ศิริวัฒน์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลนวเวช