• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
16 มิถุนายน, 2021
ข่าวสาร

รพ.นวเวช ต้อนรับผู้บริหารสหพัฒน์ เยี่ยมชมการทำงานที่มีมาตรฐานและทันสมัย

รพ.นวเวช ต้อนรับผู้บริหารสหพัฒน์ เยี่ยมชมการทำงานที่มีมาตรฐานและทันสมัย

 

 โรงพยาบาลนวเวชนายไกรวิน ศรีไกรวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และทีมงานของโรงพยาบาลนวเวช ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) อาทิ นางผาสุข รักษาวงศ์, นายเวทิต โชควัฒนา, นางชัยลดา ตันติเวชกุล, นายเพชร พะเนียงเวทย์ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมศักยภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและทันสมัยของโรงพยาบาลนวเวช เมื่อเร็ว ๆ นี้