• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
06 พฤษภาคม, 2021
บทความสุขภาพ

โรคที่มากับหน้าฝน

มักเกิดจากการเล่นน้ำฝน การเดินลุยน้ำ สัมผัสแหล่งน้ำขัง หรือ ดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

 

  • ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ – ไข้หวัด เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจ อาการทั่วไป คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ซึ่งมักหายได้เองใน 4-7 วัน ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการที่รุนแรงกว่า คือ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอเจ็บคอ มีน้ำมูก เยื่อบุตาแดงซึ่งในกลุ่มเสี่ยงอาจมีการติดเชื้อลงปอดได้

  • โรคจากการติดเชื้อ RSV – อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัดทั่วไป  คือ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล หายเองได้ภายใน 5-7 วัน เด็กเล็กบางคนมีอาการมากกว่า คือ ไอมีเสมหะร่วม ไอมากจนอาเจียน อาจมีหายใจเร็ว แรง หายใจลำบาก หรือหายใจแบบมีเสียงวี๊ด(wheezing)

  • โรคไข้เลือดออก – มียุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการช่วงแรกคล้ายกับติดเชื้อไวรัสทั่วไป คือ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจปวดกระดูกร่วมด้วย ไข้จะสูงได้ถึงประมาณ 3-4 วัน หลังจากไข้ลด อาจจะมีเลือดออกผิดปกติและช็อคได้ อาการที่ต้องเฝ้าระวัง หากมีอาการปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่ายหรือซึม มือเท้าเย็น หน้ามืด ควรรีบปรึกษาแพทย์

  • โรคปอดบวม ปอดอักเสบ – สาเหตุที่พบ ได้แก่ เชื้อนิวโมคอคคัส เชื้อฮีโมฟิลุส เชื้อไมโครพลาสม่า อาการคือ มีไข้ ไอ หอบเหนื่อย หายใจลำบากมีเสียงผิดปกติ เป็นอาการที่ต้องรีบปรึกษาแพทย์

  • โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน – สาเหตุเกิดจากการดื่มน้ำหรือกินอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค จะทำให้มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาจมีไข้ คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร หากติดเชื้อบิดอาจถ่ายมีมูกหรือเลือดปนอุจจาระได้

  • โรคมือปากเท้าเปื่อย (Hand foot mouth disease) – เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อกันได้ทางไอ จาม น้ำลายหรืออุจจาระ การสัมผัสของเล่น อาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ อาการของโรค คือ มีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ก้น มีแผลร้อนในหลายแผลในปาก มักหายได้เอง แต่ในบางรายอาจกินอาหารและน้ำไม่ค่อยได้เนื่องจากเจ็บปาก ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้

 

โรคตาแดง – ส่วนใหญ่มักเป็นเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ adenovirus มักเกิดพร้อมกับหวัดหรือการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ติดต่อโดยตรงผ่านขี้ตาหรือน้ำตา ใช้สิ่งของร่วมกัน หายใจหรือไอจามรดกัน อาการของโรค คือ ตาแดง ปวดเล็กน้อยในเบ้าตา คันตา เคืองตา รู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในดวงตา น้ำตาไหล  เปลือกตาบวม อาจพบตุ่มเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป

 

โรคมือปากเท้าเปื่อย (Hand foot mouth disease) – เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อกันได้ทางไอ จาม น้ำลายหรืออุจจาระ การสัมผัสของเล่น อาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ อาการของโรค คือ มีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ก้น มีแผลร้อนในหลายแผลในปาก มักหายได้เอง แต่ในบางรายอาจกินอาหารและน้ำไม่ค่อยได้เนื่องจากเจ็บปาก ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้

 

การดูแลตนเองเบื้องต้น

1. สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ

2. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด แหล่งชุมชน

3. ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย

4. ตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนป้องกัน ตามแพทย์แนะนำ

5. หากมีอาการเจ็บป่วย ไข้สูง ให้รีบปรึกษาแพทย์

 

สนับสนุนข้อมูลโดย : พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

ศูนย์สุขภาพเด็ก (Children’s Health Center) โรงพยาบาลนวเวช โทร. 0 2483 9999