• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
06 พฤษภาคม, 2021
บทความสุขภาพ

การผ่าตัดรักษาโรคเหงื่อออกมือมากผิดปกติ

โรคหรือภาวะเหงื่อออกมือมากผิดปกติ (Hyperhidrosis) คือ อาการที่มีเหงื่อออกที่มือมากทั้งสองข้าง โดยไม่สัมพันธ์กับสภาพอากาศ หรือกิจกรรมที่ทำอยู่ เช่น เหงื่อออกที่มือมากขณะนั่งเฉยๆหรืออยู่ในห้องแอร์เย็นๆ โรคเหงื่อออกมือมากผิดปกติ พบได้ประมาณ 1-3% ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่มักเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุน้อยหรือวัยรุ่น พบได้ทั้งเพศชายและหญิง

สาเหตุ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 

  1. เป็นผลสืบเนื่องจากโรคหรือภาวะอื่น (Secondary hyperhidrosis) เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ, เบาหวาน, วัยทอง, ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เป็นต้น                                                                                                                         
  2. ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน (Primary hyperhidrosis)

เมื่อไรที่ต้องทำการรักษา??

โรคนี้เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต แต่ส่งผลถึงการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานได้โดยตรง เช่น เหงื่อที่มือทำให้กระดาษเปียกในคนที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร, สูญเสียความมั่นใจในการเข้าสังคม ไม่กล้าจับมือทักทายกับผู้อื่น, มีปัญหาในการเล่นดนตรี/เล่นกีฬาที่ต้องใช้มือเป็นหลัก เป็นต้น                                                          

ดังนั้นผู้ป่วยที่ควรเข้ารับการรักษา คือ ผู้ป่วยที่มีอาการเหงื่อออกมือมากจนกระทบกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

การรักษามีทั้งการใช้ยาและการผ่าตัด เช่น                                  

  • การทายาหรือครีม ที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นสารที่มักผสมในโรลออน และสเปรย์ระงับกลิ่นกาย
    มีคุณสมบัติช่วยลดเหงื่อ
  • การฉีด Botox
  • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อจี้ตัดปมประสาทอัตโนมัติที่ทำให้เกิดการหลั่งเหงื่อที่มือมากผิดปกติ

ทั้งนี้การรักษาโดยการทายาหรือครีม และการฉีด Botox ถือเป็นการรักษาตามอาการโดยให้ผลเพียงชั่วคราวเท่านั้น               
ในปัจจุบันการผ่าตัดถือเป็นวิธีเดียว ที่สามารถรักษาโรคเหงื่อออกมือที่ได้ผล และให้ผลระยะยาวถาวรที่สุด

การผ่าตัดจะเป็นการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง โดยทำการเปิดแผลผ่าตัดความยาว 1-2 cm บริเวณใต้รักแร้ทั้งสองข้าง ข้างละ 2-3 แผล เพื่อใส่กล้องและเครื่องมือเข้าไปจี้ตัดทำลายปมประสาท เพื่อให้การหลั่งเหงื่อที่มือลดลง สามารถเห็นผลเหงื่อลดลงทันทีหลังผ่าตัด ใช้เวลาผ่าตัดเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น

นพ.ณัฐพล อภิกิจเมธา
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง
ศูนย์ศัลยกรรม  (General Surgery)  โรงพยาบาลนวเวช  โทร. 02 483 9999