• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
05 พฤษภาคม, 2021
บทความสุขภาพ

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก ที่ไม่ควรมองข้าม

RSV เชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจในเด็ก

เชื้อไวรัส RSV สามารถติดต่อกันผ่านสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย ผ่านการไอ จาม และสัมผัสกันโดยตรง

อาการ

 • อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัดทั่วไป คือ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล และจะหายได้ภายใน 5-7 วัน
 • เด็กบางคนมีอาการมากกว่าไข้หวัด คือ ไอแบบมีเสมหะร่วมด้วย ไอมากจนอาเจียน อาจมีหายใจเร็ว แรง หายใจลำบาก หรือหายใจแบบมีเสียงวี๊ด (wheezing) ได้ในรายที่มีอาการหนัก

การรักษา

 • การรักษาอาการทั่วไป ให้สารน้ำทางเส้นเลือดดำ ให้ออกซิเจน ช่วยดูดระบายเสมหะ
 • การรักษาแบบเฉพาะที่ พ่นยาขยายหลอดลม พ่นน้ำเกลือเข้มข้นชนิดพิเศษ เพื่อลดภาวะหลอดลมเกร็ง หายใจมีเสียงวี๊ด
 • การใช้ยา Montelukast มีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงในช่วงแรกของการหายใจหอบเหนื่อยแบบมีเสียงวี๊ด และให้ใช้ยาต่อเนื่องเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำ

การป้องกัน

 • ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ดังนั้นจึงเน้นการป้องกัน โดยการเพิ่มภูมิต้านทานธรรมชาติ โดยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัด
 • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือบ่อยๆ

โรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดธรรมดา

ไข้หวัดใหญ่ต่างกับไข้หวัดธรรมดาอย่างไร?
            อาการะยะเริ่มคล้ายกันมาก แต่ไข้หวัดใหญ่นั้นอาหารรุนแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยมีไข้สูง (39-40 องศาเซลเซียส) ปวดศรีษะ ไอมาก อ่อนเพลียอย่างรุนแรง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆมากมายที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

            ติดต่อกันได้ง่ายมาก จากการหายใจเอาเชื้อที่กระจายอยู่ในละอองฝอยจากการไอ จาม หรือการอยู่ใกล้ชิด สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนกับผู้ป่วย และนำเชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำคัญอย่างไร

 • ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและการเสียชีวิต สำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง
 • ลดอัตราการลาป่วยและการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ลดอัตราการขาดงาน ขาดโรงเรียน หรือรบกวนแผนการเดินทาง
 • ลดการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ต่อสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ร่วมงานต่างๆ

  โรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการใกล้เคียงกัน
โรคระบบทางเดินหายใจ อาการ ระยะเวลาหาย
เชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจในเด็ก(RSV) มีไข้ไอจามน้ำมูกไหลไอแบบมีเสมหะร่วมด้วยไอมากจนอาเจียนอาจมีหายใจเร็ว แรง หายใจลำบากหายใจแบบมีเสียงวี๊ด (wheezing)ในรายที่มีอาการหนัก มักหายได้เองภายใน 5-7วัน ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปีที่มีการติดเชื้อเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างอาจมีเสมหะได้ถึง 2 สัปดาห์
ไข้หวัดธรรมดา(Common cold) มีไข้ไอจาม น้ำมูกไหล มักหายได้เองภายใน 3-5วัน  
ไข้หวัดใหญ่(Influenza) มีไข้สูง 39-40องศสเซลเซียสมีไข้ไอจามน้ำมูกไหลปวดศรีษะ ไอมาก อ่อนเพลียอย่างรุนแรง ปวดเมื่อยตามร่างกาย มักหายได้เองภายใน 5-7วัน จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสในกลุ่มที่มีความเสี่ยง

สนับสนุนข้อมูลโดย :
พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
สอบถามรายละเอียดและขอรับคำปรึกษาได้ที่
ศูนย์สุขภาพเด็ก (Children’s Health Center)

โรงพยาบาลนวเวช โทร. 0 2483 9999