• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
29 เมษายน, 2021
บทความสุขภาพ

สัปดาห์วันไตโลกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องในสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์การงดบริโภคเค็ม ผมในฐานะหมอโรคไต ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาหันดูแลใส่ใจสุขภาพไตให้มากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ควรการลดการบริโภคเค็ม และการลดรับประทานเกลือโซเดียมที่มีอยู่ในอาหาร รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฎิชีวะนะโดยที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะสามารถช่วยลดอัตราการเสื่อมของไตลงได้เป็นอย่างดี

สำหรับในบุคคลทั่วไป ควรสังเกตุอาการความผิดปกติของไตตั้งแต่ระยะเริ่มแรก อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเสี่ยงเป็นโรคไต  เช่น อาการภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ง่าย คือ การที่เราจะเห็นปัสสาวะเป็นฟองมากขึ้น การตรวจพบภาวะความดันโลหิตสูง โดยไม่เคยเป็นมาก่อนหรือการมีภาวะหนังตาบวมในตอนเช้า การมีภาวะขาบวม

อาการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะช่วยให้ทุกท่านสังเกตได้ว่าท่านมีภาวะความเสี่ยงเป็นโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มแรกหรือไม่

เนื่องจากโรคไตเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการ ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยท่านคัดกรองภาวะความเสี่ยงโรคไตในระยะเริ่มแรกได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนทุกท่านหันมาดูแลสุขภาพไตด้วยกันนะครับ

 

นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคไต