• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
VISULUS YAG III

เครื่อง VISULUS YAG III : เป็นเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาโรคต้อหิน มุมตาแคบ และภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังผ่าต้อกระจก

  • ประโยชน์ของเครื่อง คือ สามารถใช้ทำ Iridotomy (รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยการใช้เลเซอร์ยิงให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น