• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
เครื่องผ่าตัดต้อกระจก และน้ำวุ้นตา VISALIS V500

เครื่อง VISALIS®500: เป็นเครื่องผ่าตัดต้อกระจกและน้ำวุ้นตา ใช้สำหรับผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมสามารถทำการผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  • เครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการรักษาโรคจอตาและวุ้นตา เช่นโรคจอตาหลุดลอก, โรคเลือดออกในวุ้นตา,โรคจอตาฉีกขาด,โรคเบาหวานในจอตา
  • ผ่าตัดชนิดแผลเล็กโดยไม่ต้องเย็บแผล นอกจากนี้ยังมีระบบที่สามารถผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดจอตาได้ในคราวเดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย