• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตา

เป็นเครื่องสำหรับใช้คัดกรองผู้ป่วย เป็นการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษสำหรับจักษุแพทย์

  • มีลักษณะพิเศษคือปรับกำลังขยายได้มากถึง 40 เท่าสามารถควบคุมลำแสงให้กว้าง-แคบตามต้องการ ทำให้สามารถเห็นพยาธิสภาพของตำแหน่งต่างๆของลูกตาส่วนหน้า (anterior eye segment) ได้ชัดเจนทั้งภายนอกและภายในดวงตาแบบภาพ 3 มิติ
  • เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจโดยต่อกับกล้องตรวจตา สามารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ ทำให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพดวงตาของตัวเองและแพทย์ สามารถอธิบายโรคได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูภาพย้อนหลังและเปรียบเทียบผลการรักษาในแต่ละวันได้